1995 Llicenciada en Traducció i Interpretació en anglès. Facultat de Traducció i d’Interpretació de la Universitat de Granada.

1991 Nomenament d’intèrpret jurat de català. Ministeri d’Afers Estrangers d’Espanya.

1985 Nomenament d’intèrpret jurat d’italià. Ministeri d’Afers Estrangers d’Espanya.

1984 Nomenament d’intèrpret jurat d’anglès. Ministeri d’Afers Estrangers d’Espanya.

1973 Traductora pública en idioma anglès. Facultat de Dret i Ciències Socials. Universitat Nacional de Buenos Aires.