«Tradurre la sardità nei romanzi di Milena Agus e Salvatore Niffoi», [«La traducció del sard a les novel·les de Milena Agus i Salvatore Niffoi»], en col·laboració amb M. Dolores García Sánchez, publicat a Dalla Sardegna all’Europa, Lingue e letterature regionali, ed. Antonietta Dettori, Franco Angeli, Milà, 2014. Disponible a: http://bit.ly/1vUDB3U

«Lo que da de sí un tebeo», [El que dóna de si un còmic], La Vanguardia , 9 de setembre de 2007.

«A falta de normas, conviene el rigor», [A falta de normes, convé el rigor], a Butlletí de l'Associació de Traductors i Intèrprets Jurats, desembre 2004.

«Internet ha facilitado el trabajo de los traductores», [Internet ha facilitat el treball dels traductors]. Suplement Traducción & Interpretación, de La Vanguardia. 10 de desembre de 2003.

Sobre «Being Translated, or the Virgin Mary’s Hair» de Lawrence Norfolk. The Barcelona Review, número 20, setembre - octubre 2000.

«La traducción e interpretación en los servicios públicos y los intérpretes jurados», [La traducció i la interpretació als serveis públics i els intèrprets jurats]. El Trujamán, Centro Virtual Cervantes, 20 d'agost de 1999.

«Los intérpretes jurados», [Els intèrprets jurats], en col·laboració amb Josep Peñarroja. Sendebar, Butlletí de la Facultat de Traducció i d'Interpretació de la Universitat de Granada. Nº 4, 1993.

«Los intérpretes jurados», [Els intèrprets jurats], en col·laboració amb Josep Peñarroja. Article publicat a la revista Món Jurídic, maig 1992.

«Los intérpretes jurados», [Els intèrprets jurats], en col·laboració amb Josep Peñarroja. Comunicació presentada en el Primer Congrés Internacional sobre Traducció, del 6 al 10 d’abril de 1992. Organitzat per l’Escola Universitària de Traductors i d’Intèrprets de la Universitat Autònoma de Barcelona.

«Los premios nacionales de traducción», [Els premis nacionals de traducció]. Article publicat a Translatio, Nouvelles de la FIT Newsletter, Nouvelle série XII (1993), Núm. 1-2.

«¿A qué tienen derecho los traductores literarios?», [A què tenen drets els traductors literaris?], comunicació presentada en l'apartat dedicat a «La traducció literària». Taula Rodona «La traducció a Amèrica Llatina», organitzada pel Col·legi de Traductors Públics de la Ciutat de Buenos Aires i la Federació Internacional de Traductors (FIT). 1-2 de novembre de 1991. Publicada a: Voces, número 2 de setembre de 1993. Revista del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, i a Translatio, Nouvelles de la FIT Newsletter, Nouvelle série XII (1993), Núm. 1-2.

«Reflexiones sobre los intérpretes jurados en España a la luz de la legislación que rige el ejercicio de la profesión en Argentina», [Reflexions sobre els intèrprets jurats a Espanya en vista de l'exercici de la professió a l'Argentina], article publicat a Boletín Informativo de l'Associació Professional Espanyola de Traductors i Intèrprets (APETI). Gener 1991, núm. 12, volum I (Nueva Serie).

«Experiencia de las pruebas para ingresar como traductor en la Comisión de las CC.EE.», [Experiència de les proves per ingressar com a traductor de la Comissió de les CC.EE.], article publicat a Boletín Informativo de l'Associació Professional Espanyola de Traductors i Intèrprets (APETI). Juliol 1988, núm. 2, volum I (Nova sèrie).