«Elena Ferrante he sido yo», en N. de los T., 28 de setembre de 2018, Revista Contexto, número 188, 2018. Disponible aquí.

«La traductora como testigo presencial en las novelas de Maurizio de Giovanni», a Quaderni camilleriani 5, Oltre il poliziesco: letteratura/multilinguismo/traduzioni nell’area mediterranea. Indagini poliziesche e lessicografiche, Università degli Studi di Cagliari, 2018. Disponible aquí.

«Tot gran poder va acompanyat d’una traducció”, a Revista Tebeosfera, tercera època, 7, Sevilla. Disponible en línia el 30 / VI / 2018 aquí.

En 2017 va participar en la campanya en xarxes socials Autors Invisibles, llançada amb motiu del Dia Internacional de la Traducció pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport en col·laboració amb ACE Traductors, amb l’objectiu de donar més visibilitat a la tasca del traductor professional. El vídeo es pot veure aquí.

«Tradurre la sardità nei romanzi di Milena Agus e Salvatore Niffoi», [«La traducció del sard a les novel·les de Milena Agus i Salvatore Niffoi»], en col·laboració amb M. Dolores García Sánchez, publicat a Dalla Sardegna all’Europa, Lingue e letterature regionali, ed. Antonietta Dettori, Franco Angeli, Milà, 2014. Disponible aquí.

«¡Que viva la traducción! – La letteratura italiana in Spagna/2», entrevista firmada amb David Paradela López, a Nazione Indiana, 2013. Disponible aquí.

«Lo que da de sí un tebeo», [El que dóna de si un còmic], La Vanguardia , 9 de setembre de 2007.

«A falta de normas, conviene el rigor», [A falta de normes, convé el rigor], a Butlletí de l’Associació de Traductors i Intèrprets Jurats, desembre 2004.

«Internet ha facilitado el trabajo de los traductores», [Internet ha facilitat el treball dels traductors]. Suplement Traducción & Interpretación, de La Vanguardia. 10 de desembre de 2003.

Sobre «Being Translated, or the Virgin Mary’s Hair» de Lawrence Norfolk. The Barcelona Review, número 20, setembre – octubre 2000.

«La traducción e interpretación en los servicios públicos y los intérpretes jurados», [La traducció i la interpretació als serveis públics i els intèrprets jurats]. El TrujamánCentro Virtual Cervantes, 20 d’agost de 1999.

«Los intérpretes jurados», [Els intèrprets jurats], en col·laboració amb Josep Peñarroja. Sendebar, Butlletí de la Facultat de Traducció i d’Interpretació de la Universitat de Granada. Nº 4, 1993.

«Los intérpretes jurados», [Els intèrprets jurats], en col·laboració amb Josep Peñarroja. Article publicat a la revista Món Jurídic, maig 1992.

«Los intérpretes jurados», [Els intèrprets jurats], en col·laboració amb Josep Peñarroja. Comunicació presentada en el Primer Congrés Internacional sobre Traducció, del 6 al 10 d’abril de 1992. Organitzat per l’Escola Universitària de Traductors i d’Intèrprets de la Universitat Autònoma de Barcelona.

«Los premios nacionales de traducción», [Els premis nacionals de traducció]. Article publicat a TranslatioNouvelles de la FIT Newsletter, Nouvelle série XII (1993), Núm. 1-2.

«¿A qué tienen derecho los traductores literarios?», [A què tenen drets els traductors literaris?], comunicació presentada en l’apartat dedicat a «La traducció literària». Taula Rodona «La traducció a Amèrica Llatina», organitzada pel Col·legi de Traductors Públics de la Ciutat de Buenos Aires i la Federació Internacional de Traductors (FIT). 1-2 de novembre de 1991. Publicada a: Voces, número 2 de setembre de 1993. Revista del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, i a TranslatioNouvelles de la FIT Newsletter, Nouvelle série XII (1993), Núm. 1-2.

«Reflexiones sobre los intérpretes jurados en España a la luz de la legislación que rige el ejercicio de la profesión en Argentina», [Reflexions sobre els intèrprets jurats a Espanya en vista de l’exercici de la professió a l’Argentina], article publicat a Boletín Informativo de l’Associació Professional Espanyola de Traductors i Intèrprets (APETI). Gener 1991, núm. 12, volum I (Nueva Serie).

«Experiencia de las pruebas para ingresar como traductor en la Comisión de las CC.EE.», [Experiència de les proves per ingressar com a traductor de la Comissió de les CC.EE.], article publicat a Boletín Informativo de l’Associació Professional Espanyola de Traductors i Intèrprets (APETI). Juliol 1988, núm. 2, volum I (Nova sèrie).